ny front foto

ny foto til front

Nyheder

Nyt PED direktiv 2014/68-EC træder delvist i kraft allerede fra 1/6-.2015, og fuldt i kraft juli 2016.
Læs mere

SAT, IQ og commissioning næsten afsluttet på nyt MSD 1000 spray tørre anlæg i Borculo Holland.
Læs mere

Kvalitets kontrol på råmaterialer til New Yorks vandforsyning.
Læs mere

Danske leverandører til verdens største flydende gas behandling og udskibnings anlæg, Shell Prelude.
Læs mere

Papirløs IQ/OQ test prøvet.
Læs mere

Auditering af kvalitets styrings systemer
audit 2 cym

Jom-add kan udføre audit hos Deres leverandører. Som én af de første i Danmark med ISO 9000 eksamineret lead-auditer bagrund (1990) og senere tillægs eksamineret i new ISO 9001 tilbydes auditering hos Deres underleverandører i såvel indland som udland.

Jom-add har med succes udført audit opgaver primært hos fremstillings virksomheder med henblik på udvælgelse til underleverandør samarbejdsaftaler. Udover Lead auditor kan fremvises såvel uddannelse og mange års erfaring indenfor alle former for metal bearbejdning, herunder bl.a. coating, svejsning, NDT, maskinering mv.

For nogle kunder har opgaven forud for selve audit besøget også omfattet screening og indledende udvælgelse af underleverandører

Deres partner til CE mærkning efter Europæiske direktiver
ce

Jom-add kan stå for udarbejdelsen af Deres tekniske dossier f.eks. efter Maskin Direktivet 2006/42-EC, hvor en baggrund i maskin konstruktion sammenholdt med indblik i avancerede kontrolsystemer til styring af hele linier, motorer mv. er den solide basis viden. Dertil udføres ligeså den nødvendige risiko granskning, design sparring, tegnings grundlag, foruden afklaring med myndigheder indenfor PED (Direktiv 97/23-EC); low voltage (Direktiv 2006/95-EC), fødevare direktivet (Direktiv 2004/1935-EC) og EMC direktiv (Direktiv 2004/108-EC).

Jom-add kan i samarbejde med partnere tilbyde alle nødvendige tiltag for en sikker og veldokumenteret vej til Deres endelig CE mærkning og udstedelse af konformitets erklæring efter gældende direktiver ved Europæiske leverancer.

For trykbærende udstyr kan der desuden tilbydes regelfortolkning og konstruktions granskning iht. ASME og Kinesiske GB 150.

Undervisning
IMG_7722

Jom-add kan tilbyde undervisning i EU regler, kontrol systemer for styring af proces linier og maskiner, kvalitets styrings systemer tilpasset fremstillings virksomheder foruden optimerings tiltag ved kompli-cerede fremstillings processer.

Undervisnings materialet udarbejdes efter Deres specifikke behov ligesom Jom-add kan stå for den praktiske gennemførsel, dette være såvel i indland som i udland. En sådan opgave anbefales altid udført sammen med én af kundens egne folk, så et undervisnings team på 2 personer pædagogisk giver den bedste indlæring for eleverne.

Eventuel afsluttende prøve tilbydes ligeså udformet og indeholdt i et kursus forløb, typisk udformet som en multiple choice besvarelse.

Tekniske beskrivelser og manualer
john

Jom-add har mange års erfaring i metode beskrivelser f.eks. ved komplicerede fremstillings processer eller montage arbejder, som i dag meget tit kræves af sikkerhedsmæssige grunde. Eksempelvis er sådan en metode beskrivelse oftest resultatet af en risiko analyse, til blotlæggelse af de farlige elemen-ter i et fremstillings, betjenings eller montage forløb. På store byggepladser i dag er sådanne dokumenterede analyser og præventive tiltag et krav fra bygherrers sikkerhedsorganisationer og i tilfælde af mangler kan dette medføre fordyrende forsinkelser.

Som led i CE mærkningen (se ovenfor) er det et krav, at der til et anlæg eller en maskine medleveres en manual på et af fællesskabets hovedsprog. Jom-add kan tilbyde skrivning af tekniske manualer for Deres produkt eller linie, herunder med beskrivelse af processer, sikkerheds aspekter, tekniske data, vedligeholdelse og udskiftning af sliddele, reservedels lister bl.a.

Tekniske beskrivelser kan udarbejdes på såvel dansk som engelsk, mens der for de øvrige EU sprog typisk kan tilbydes oversættelse udført af faste Jom-add samarbejds partnere.